Duurzaamheid

Voor AVK is duurzaamheid van vitaal belang. Met een wereldwijd geïmplementeerd beleid doen we onze uiterste best om het verschil te maken.

Duurzaamheid en een gezonde economie gaan hand in hand bij AVK Industrial Nederland. Door het terugdringen van waterverlies kunnen we elektricteitsverbruik reduceren, beschermen we onze waardevolle hulpbronnen en het levert finanicieel voordeel op. Overal ter wereld is het nodig om de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier toe te passen. Zuiver drinkwater, zonder schadelijke bacteriën en een efficiënte en veilige afvalwaterzuivering zijn een paar voordelen waarvan u profiteert door AVK producten te gebruiken. 

MVO prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen, de ontwikkeling van het grondstofpaspoort, duurzame productie, recyclebare grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en social return zijn onderdeel van ons duurzaam personeelsbeleid. AVK Industrial Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoording serieus en wij zijn erg trots dat we (als één van de slechts 38 bedrijven in Nederland), MVO Prestatieladder niveau 4 (het op één na hoogste niveau) hebben behaald. Ons doel is om samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders een betere wereld om ons heen te creëren. 

Actieve bijdrage aan VN doelstellingen

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) aangenomen om de wereld duurzamer te gaan maken. Bezoek de officiële VN SDG-website voor meer informatie.

De oplossingen van AVK dragen bij aan de VN doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. We helpen mee met schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, door het reduceren van waterverspilling, electriciteitsverbruik en CO2-uitstoot, en door afvalwater om te zetten in betaalbare en schone energie. AVK schuifafsluiters zijn niet alleen geoptimaliseerd om een lange levensduur en een 100% afdichting te waarborgen; ze hebben ook een laag aandraaimoment, waardoor het gebruik van kostenefficiënte elektrische aandrijvingen mogelijk is.  

 

Productie in Nederland

In onze productielocatie AVK Rewag profiteren we van moderne productiefaciliteiten en een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zorgen voor het milieu en voor duurzame oplossingen, en we zijn er trots op dat we verschillende ISO certificeringen hebben behaald. 

  • ISO 9001 - kwaliteitsbeheer 
  • ISO 14001 – milieubeheer

De AVK Groep heeft voor haar productiebedrijven ambitieuze doelstellingen op het gebied van elektriciteits- en waterverbruik. Daarom zetten al onze bedrijven zich in om het verbruik van elektriciteit en water te verminderen, met als bijkomend voordeel een kostenbesparing. Iedere AVK werknemer wordt gestimuleerd om verbeterpunten aan te dragen die het milieu ten goede komen. We kijken niet alleen naar de activiteiten en processen in onze productiebedrijven, maar ook naar het gedrag en het bedrijfsmodel van onze leveranciers.

Global Compact Principles van de Verenigde Naties

Een wereldwijde aanwezigheid vereist volgens ons ook hoge ethische normen. Vandaar dat we binnen de gehele AVK organisatie, ook de tien principes van de VN Global Compact erkennen.

Mensenrechten
Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal afgekondigde mensenrechten te ondersteunen en respecteren
Principe 2: zorg ervoor dat je als bedrijf niet medeplichtig wordt aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden
Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
Principe 4: de uitbanning van alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid
Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu
Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
Principe 8: initiatieven ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti-corruptie
Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping
AVK (h)erkent het belang van duurzaamheid. De bovenstaande 10 principes tonen onze betrouwbaarheid als wereldspeler wanneer het aankomt op het creëren van duurzame oplossingen met globale en lokale impact.

 

Rapport

AVK Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheid en focus op het recyclen binnen onze productie zijn diep verankerd in ons DNA en hebben altijd invloed gehad op de manier waarop we zaken doen.
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyse, om onze website te verbeteren en om u optimaal van dienst te zijn. Door onze website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies door ons en een derde partij zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid
Cookie policy