Onze bijdrage aan de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het doel van de AVK Groep is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van kwalitatief hoogwaardige producten en met een lange levensduur. Onze producten maken deel uit van vitale infrastructuur zoals watervoorziening, afvalwaterzuivering en energievoorziening, alsook van diverse andere industriële toepassingen die samen bijdragen tot duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen en een beter milieu.

Duurzaamheid en een gezonde economie gaan hand in hand bij AVK. Het actief verminderen van waterverlies helpt ook om het elektricteitsverbruik te verminderen, één van onze meest waardevolle bronnen te beschermen en het levert ook nog eens geld op. Onze hoogwaardige oplossingen minimaliseren de milieueffecten van uitgraving, reparatie of vervanging. Daarmee voldoet onze bedrijfsvoering aan de eisen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen (zie MVI verklaring) in samenwerking met één van onze grootste relaties), de ontwikkeling van het grondstofpaspoort, duurzame productie, recyclebaarheid van grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en social return (zie ook een bijzondere stageplaats) als onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid zijn onze uitgangspunten. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoording serieus en maken onze prestaties op dit gebied daarom concreet en objectief aantoonbaar door middel van het MVO Prestatieladder certificaat. We zijn trots dat we, als één van de slechts 38 bedrijven in Nederland, niveau 4 (het op één na hoogste niveau) hebben behaald! Met als doel om samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders een betere wereld om ons heen te creëren. 

Actief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties vormen het kader voor de wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De doelstellingen erkennen dat sociale, economische en ecologische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat een gemeenschappelijke, wereldwijde inspanning nodig is om duurzame resultaten te bereiken.

Op basis van onze stakeholders analyse heeft AVK Nederland van de 31 MVO thema's een vijftal thema's bepaald waar wij het komende boekjaar 2023/2024 extra aandacht aan willen schenken. Met deze vijf thema's dragen wij vervolgens bij aan onderstaande duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

 • SDG 3 en 8
  Goed werkgeverschap - Gezondheid en veiligheid
  MVO Prestatieladdder thema 4
 • SDG 4
  Goed werkgeverschap - Opleiding, onderwijs en organisatie van werk
  MVO Prestatieladder thema 5
 • SDG 9 en 12
  Circulaire economie en klimaatverandering - Grondstoffen
  MVO Prestatieladder thema 23
 • SDG 11
  Eerlijk zaken doen - Effecten op de samenleving
  MVO Prestatieladder thema 15
 • SDG 16 en 17
  Eerlijk zaken doen - Corruptie
  MVO Prestatieladder thema 16

De duurzame transitie is een van de allergrootste veranderingsprojecten waarmee publieke en private ondernemingen worden geconfronteerd. Daarom is de SDG 17 doelstelling over partnerschappen essentieel om de andere SDG's tot een goed einde te brengen. Wij werken samen met partners uit alle sectoren, regeringen, overheden, de civiele gemeenschap en de academische wereld.

Lees meer hierover in het ons MVO jaarverslag.

Productie in Nederland

In onze productielocatie AVK Rewag profiteren we van moderne productiefaciliteiten en een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zorgen voor het milieu en voor duurzame oplossingen, en we zijn er trots op dat we verschillende ISO certificeringen hebben behaald. 

 • ISO 9001 - kwaliteitsbeheer 
 • ISO 14001 – milieubeheer
 • MVO Prestatieladder niveau 4

De AVK Groep heeft voor haar productiebedrijven ambitieuze doelstellingen op het gebied van elektriciteits- en waterverbruik. Daarom zetten al onze bedrijven zich in om het verbruik van elektriciteit en water te verminderen, met als bijkomend voordeel een kostenbesparing. Iedere AVK werknemer wordt gestimuleerd om verbeterpunten aan te dragen die het milieu ten goede komen. We kijken niet alleen naar de activiteiten en processen in onze productiebedrijven, maar ook naar het gedrag en het bedrijfsmodel van onze leveranciers.

Verslag

AVK - MVO Jaarverslag 2022/2023

Duurzaamheid en focus op het recyclen binnen onze productie zijn diep verankerd in ons DNA en hebben altijd invloed gehad op de manier waarop we zaken doen.